XIVw – Fortalicium Kazimierza Wielkiego, rekonstrukcja
Stefan Batory i przebudowa Santi Gucciego – XVI w.
Zygmunt III Waza, przełom XVI i XVII wieku
Barokowa rezydencja Wazów – Władysław IV, XVII w.
Zniszczenia szwedzkie podczas potopu
Jan III Sobieski – odbudowa po szwedzkich zniszczeniach, XVII w. 1
Jan III Sobieski – odbudowa po szwedzkich zniszczeniach, XVII w. 2
Cyfrowa rekonstrukcja ruiny z pocz. XIX wieku