Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię Covid-19

Integracja i automatyzacja usług Centrum Edukacji Hybrydowej szansą na funkcjonowanie przedsiębiorstwa w warunkach epidemii chorób zakaźnych u ludzi

W ramach niniejszego projektu Wnioskodawca planuje zintegrować i zautomatyzować usługi
utworzonego Centrum Edukacji Hybrydowej. Planowana do wdrożenia innowacja ma charakter
procesowy i polega na uporządkowaniu i digitalizacji zbierania potrzeb od klientów, zamawiania usług,
realizacji płatności, przygotowania i prowadzenia zajęć
hybrydowych, ewaluacji i walidacji. Umożliwi
reorganizację działalności stacjonarnego ośrodka rozwojowego, zaprojektowanie i stworzenie usługi
bazującej na technikach hybrydowych oraz online, stworzenie innowacyjnego w skali kraju narzędzia
do projektowania szkoleń hybrydowych oraz elearningowych, automatyczne formularze do
identyfikacji potrzeb szkoleniowych/rozwojowych oraz narzędzia do prowadzenia zdalnej walidacji i
ewaluacji, zgodne z zapisami zmienionej ustawy o ZSK.
W dobie panującej na całym świecie epidemii i potencjalnie przyszłych, analogicznych zagrożeń, w
wielu obszarach, w tym szkoleniowych, konieczne jest zastąpienie bezpośredniego kontaktu i
zaproponowanie rozwiązań umożliwiających zdalne świadczenie usług.
Zakładamy następujące rezultaty cyfryzacji:
Techniczne:
– automatyczne przetwarzanie informacji o potrzebach uczestników procesu edukacyjnego, trenerów i
asesorów
– dane ze szkoleń i walidacji będą automatycznie przetwarzane w celu poprawiania ich jakości
– planowanie i prowadzenie procesu szkoleniowego opartego o metodologię
zajęć hybrydowych oraz
online
– zintegrowanie sprzętu IT: monitorów, tablic mult., komp., tabl.w ramach jednego systemu
zarządzania treścią
Funkcjonalne:
-nowy sposób świadczenia usług edukacyjnych
-planowanie i prowadzenia procesu szkoleniowego opartego o metodologię zajęć hybrydowych oraz
online
– narzędzia wspierające asesorów podczas walidacji i ewaluacji zdalnej
– nagrywanie filmów/warsztatów/szkoleń

Celem projektu jest integracja i automatyzacja procesu przygotowania i realizacji usług Centrum
Edukacji Hybrydowej razem ze zdalną ewaluacją i walidacją.
Finalne wdrożenie innowacji przyczyni się do wielostronnych korzyści dla wnioskodawcy w zakresie
efektywności oraz wzrostu przychodów. Będzie miało wpływ na jakość, produktywność i skalowalność
realizowanych usług edukacyjnych hybrydowych.
W zakr.zarządzania:
– wpłynie na efektywne gromadzenie i zarządzanie zbieranymi danymi
– spowoduje wzrost efektywności zamawiania usług i procesu sprzedaży
– spowoduje wzrost bezpieczeństwa realizacji usług on-line
W zakr. finansów:
– zredukuje koszty pracy
– zoptymalizuje wydatki
W zakr. pozycji rynkowej:
– umożliwi wprowadzenie na rynek zautomatyzowanej usługi edukacyjnej
– umożliwi stworzenie pierwszego innowacyjnego w skali kraju ośrodka pracującego na
zautomatyzowanych narzędziach do planowania szkoleń hybrydowych i online
– wpłynie na pozycję rynkową i wizerunek wnioskodawcy

Przyznana kwota dofinansowania: 224 438 PLN

Projekt jest finansowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację

Numer projektu: POIR.06.02.00-12-0154/21