Informacje dotyczące RODO

Eurokreator T&C Sp. z o.o., Eurokreator s.c w ramach wzajemnych relacji biznesowych przetwarza przekazane przez Państwa dane osobowe. Administratorem Państwa danych osobowych jest Eurokreator T&C Sp. z o.o., Eurokreator s.c z siedzibą w Krakowie (30-701) ul. Przemysłowa 13/1U. Mogą się Państwo kontaktować z nami listownie na adres:
ul. Przemysłowa 13/1U Kraków, mailowo na adres biuro@eurokteator.eu, telefoniczne pod numerem 667 88 44 88. Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu realizacji umów handlowych oraz przeprowadzania rozliczeń finansowych. Państwa dane możemy przekazywać: osobom upoważnionym przez nas – naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, innym odbiorcom, np. ubezpieczycielom, bankom, podmiotom świadczącym nam usługi audytowe, pomoc prawną, instytucjom, które z mocy prawa mogą żądać przekazania danych. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania współpracy biznesowej, a także w okresie, przez który zobowiązani jesteśmy do przetwarzania danych na podstawie ustaw podatkowych, w tym ustawy o podatku dochodowym oraz ustawy o podatku od towarów i usług. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Państwo uznają, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy RODO.