Marek Skała, Praktyk Biznesu, właściciel firmy szkoleniowej
– Ekspert Eurokreator
– Marek Skała -Trener i Coach, Dziennikarz oraz autor, Mówca insipiracyjny, Konsultant biznesowy oraz z zakresu PR.
– Member of ICF, certyfikowany przez Erickson College
– Współzałożyciel Polskiej Izby Firm Szkoleniowych
– Autor książek i dziennikarz, napisał kilkaset tekstów z zakresu biznesu. Oraz dwa besttsellery „Psychologia zmiany – rzecz dla wściekniętych” i „Manipulacja odczarowana” 77 historii które mogą dać ci kopa w życiu i biznesie. Nagroda: Ostre Pióro BCC, Proton 2012 dla najlepszego edukatora w branży PR

Szkolenie jest interaktywne i wymaga dużego zaangażowania uczestników (do 80% czasu), co pozwala im zastosować poznaną wiedzę, techniki i narzędzia już na zajęciach. W trakcie spotkania trener stosuje zasadę PBL (Problem Based Learning) pozwalającą na twórczą pracę zespołową i poszukiwanie rozwiązań zdefiniowanych problemów.

Dodatkowo praca oparta jest na podejściu Kolba do nauki przez dorosłych a większość programu warsztatów przebiega według następującego procesu:
– ćwiczenia otwierające na nowe nawyki (budujące świadomość)
– mini wykłady o zasadach, technikach, taktykach i narzędziach (wiedza)
– ćwiczenie nowych technik przy zastosowaniu narzędzi (umiejętności)

Program szkolenia

Narzędzia komunikacji w zespole oraz komunikacji z klientami i rynkiem:
– Wywiad rynkowy – stosowanie pytań zamkniętych i otwartych
– Potwierdzanie uzyskanych informacji – technika parafrazy
– Uzgadnianie realiów przyszłego kontraktu – technika krytyki konstruktywnej
– Trudne rozmowy w zespole i z klientem – technika zdartej płyty
– Ustalenia, pytania i wątpliwości
– Wnioski wynikające z wykonanego poznanych technik

Jak zmieniać własne podejście do rynku by dopasować się do potrzeb klientów
Nawyki jakie nam dziś przeszkadzają w kontakcie w zespole oraz z klientem i rynkiem
– Jak zmieniać nawyki?
– Technika First View (pierwszego spojrzenia) – co możemy zmienić sami już dziś
– Jak opracować techniki zmian nawyków antyrynkowych
– nWnioski wynikające z tego modułu

Nowe techniki pracy z rynkiem i z klientem
Jak dziś pisać maile by osiągać cele sprzedażowe
– Budowanie wiarygodności rynkowej
– Asertywna obrona własnych granic
– Jak reagować w sytuacjach trudnych grożących konfliktem wewnątrz zespołu lub impasem
– Wnioski wynikające z tego modułu

Prorynkowe podejście do klienta
Praca nad językiem klienta – Analiza Obszaru Rozmowy
– Kompetencje negocjacyjno-sprzedażowe
– Praca nad językiem korzyści klienta – Metoda B(A)
– Reakcje w sytuacjach trudnych – Metoda MMO

Deklaracje osobiste Uczestników na temat dalszej pracy własnej nad rozwojem umiejętności i nawyków osobistych.

Efekty, korzyści dla uczestnika

Uczestnicy rozwiną umiejętności komunikacyjne, negocjacyjne i sprzedażowe w kierunku poprawy procesów komunikacji, rozwiązywania sytuacji komunikacyjnie trudnych, unikania konfliktów lub ich rozwiązywania.

W trakcie szkoleń uczestnicy:
– Dyskutują i komentują przedstawiane treści teoretyczne
– Ćwiczą pożądane zachowania i umiejętności
– Udzielają sobie nawzajem konstruktywnej informacji zwrotnej
– Otrzymują materiały pomocnicze dotyczące omówionych sesji – poszerzające i pogłębiające omówione zagadnienia