Zrównoważony rozwój i aktywizacja przestrzeni publicznych

Sustainable development and activation of public spaces

The Activation of the Public Spaces of the City Centres through Ethical and Sustainable Design Based on the Local Communities Participation / Response / Proaction, Project 2020-1-PL01-KA203-082013

Kraków, 26.06.2023

Centrum Konferencyjne Fabryczna, ul. Fabryczna 13