Wyższe kształcenie zawodowe w Polsce w procesie zmian

Data: 17 maja 2022 r.

Konferencja online

10.00 – 15.10

bezpłatna rejestracja: https://bit.ly/3kiMlnq

Celem wydarzenia jest prezentacja możliwości rozwoju wyższego kształcenia zawodowego w Polsce poprzez platformę współpracy europejskiej oraz projekty, włączenie polskich uczelni wyższych zawodowych do europejskiej sieci współpracy, prezentacja studiów przypadku dotyczących współpracy wyższego szkolnictwa zawodowego z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Zaproszeni uczestnicy m.in.: przedstawiciele FRSE, przedstawiciele wyższych uczelni zawodowych i uczelni z kierunkami o profilu praktycznym, Prezydent i Sekretarz Generalny Eurashe, przedsiębiorcy i centra kształcenia zawodowego, eksperci branżowi.

PROGRAM

17.05.2022 r.

10 00 – 10.15 Otwarcie konferencji Rafał Kunaszyk, Prezes Eurokreator

10.15 – 10.25 Wprowadzenie do Europen Vocational Week

10.25 – 11.15 Rola Eurashe w rozwoju wyższego kształcenia zawodowego w Europie – cele, trendy, wyzwania – Armando Pires Prezydent EURASHE/John Edwards sekretarz generalny EURASHE

11.15 – 11.35 Prezentacja projektu Recaphe realizowanego w ramach Erasmus + – wypracowanie ramy kompetencji badawczych dla uczelni wyższych o profilu zawodowym – dr hab. Marek Frankowicz

11.35 – 11.45 Prezentacja programu Erasmus +, A small step for making VET more efficient”.Fundacja Tempus, dr Csilla Marianna Szabó

11.45 – 12.20 „Partnerstwa na rzecz współpracy programu E+ jako platforma współpracy uczelni wyższych zawodowych z otoczeniem gospodarczo-społecznym, Agnieszka Włodarczyk, FRSE, Agnieszka Włodarczyk

12.20-12.40 Edukacja dla kompetencji przyszłości – dr Ziemowit Socha

12.40-13.00 przerwa

Jak efektywnie rozwijać współpracę uczelni wyższych zawodowych z otoczeniem gospodarczo-społecznym – możliwości, oczekiwania, studia przypadków (formuła Tedex, wystąpienia 7 min)

13.00-13.10 Wprowadzenie do prezentacji

13.10 – 13.17 Współpraca PUZ we Włocławku z otoczeniem gospodarczym – dr Robert Musiałkiewicz

13.17-13.24 Efektywne staże studentów Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu w przedsiębiorstwach – dr Katarzyna Olszewska

13.24 – 13.31 Zrozumieć Przemysł 4.0 – Tomasz Król, Instytut Doskonalenia Produkcji

13.31– 13.38 Prezentacja projektu Validation And Upgrading of Logistics andTransport kompetencje dr Paweł Kaczmarczyk

13.38 – 13.45 Wprowadzenie transformacji cyfrowej do edukacji wyższej zawodowej – Tomasz Klekowski

13.45 – 13.52 Współpraca firmy Wiśniowski z wyższymi uczelniami zawodowymi– Fundacja Horyzont 360 – dr Monika Bochenek/Tomasz Długopolski

13.52 – 13.59 Ekonomiczne aspekty wykorzystania robotów i rozwiązań smart w edukacji – Artur Polak, Prezes APA Group

13.59 – 14.06 Standard kształcenia dla kompetencji przyszłości na uczelniach wyższych – dyrektor Paweł Nowak, Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości

14.06 – 14.13 Mikrokwalifikacje w kształceniu wyższym zawodowym – Michał Nowakowski

14.13 – 14.20 Huby kształcenia zawodowego – Stolica Experymentu w Gnieźnie – Michał Sękowski

14.20 – 14.27 Jak efektywnie rozwijać uczelnie i wprowadzać w świat innowacji – dr hab. inż. Krzysztof Pietrusewicz, prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

14.27-14.35 Multimedialny świat kształcenia zawodowego – iLaby Kompetencji Przemysłu Przyszłości – przy współpracy z Samsung

14.35 – 15.20 Najważniejsze wyzwania wyższego kształcenia zawodowego w Polsce i Unii Europejskiej – debata

15.20 – 15.30 Podsumowanie dyskusji, zakończenie, Armando Pires , Rafał Kunaszyk

bezpłatna rejestracja: https://bit.ly/3kiMlnq

kontakt: jaroslaw.wypych@eurokreator.eu