Paweł Kaczmarczyk, Praktyk Biznesu, właściciel firmy szkoleniowej
Ekspert Eurokreator
Manager, trener, mówca publiczny, wykładowca na studiach zarządzania Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, ekspert w zakresie zarządzania. CEO i Spiritus Movens Zadowolenia i Satysfakcji Klientów w New Open Way Advisory.
Jego specjalnością jest Zarządzanie Przez Wartości, humanistyczne zarządzanie organizacjami i budowanie zaangażowania pracowników. To o czym mówi podczas szkoleń, konferencji i wykładów zna z własnej praktyki zawodowej i badań w ramach studiów doktorskich.
Od 15 lat zajmuje się zarządzaniem projektami, organizacjami oraz zespołami ludzi. Prowadząc firmy doradcze ALPA Consulting i NOW-A  zrealizował z zespołem ekspertów ponad 20 projektów dla firm i instytucji w Polsce i na świecie.
Doświadczenie w zakresie wystąpień publicznych zdobywa przez ostatnie 10 lat jako rzecznik kampanii społecznych, wykładowca, prezenter i moderator konferencji oraz debat

Jaroslaw Guc, Praktyk Biznesu, właściciel firmy szkoleniowej
Manager, mentor, mówca publiczny, ekspert w zakresie zarządzania, marketingu i komunikacji. Współzałożyciel –   Dyrektor ds. Serca i Szczęścia – Naczelny Myśliciel  w New Open Way Advisory. Jego specjalnością jest organizacja i wspieranie komunikacji, rozwój i zastosowania kompetencji miękkich, niestereotypowa, nieschematyczna ocena zjawisk, alternatywne techniki myślenia, zmiana paradygmatów myślowych, twórcze zastosowania nowoczesnego myślenia do oceny i rozwiązywania problemów oraz moderowania dyskursów i prac zespołowych.
W swojej karierze zawodowej , obok prowadzonej pracy doradczej,  był m.in. szefem promocji ogólnopolskiego radia, szefem marketingu spółki giełdowej, szefem marketingu i sprzedaży, członkiem zarządu firmy produkcyjnej, dziennikarzem,  właścicielem firmy promotorskiej, producentem programów i reklam radiowych i telewizyjnych, organizatorem akcji społecznych  i ekspertem w mediach.

Dlaczego niektórzy liderzy i organizacje są w stanie wzbudzić większą lojalność i zaangażowanie wśród klientów i pracowników? W jaki sposób są w stanie osiągnąć i utrzymać ponadstandardowe sukcesy przez lata?
Niezależnie od tego, czy zdają sobie z tego sprawę, czy nie, wszyscy wspaniali i inspirujący liderzy i organizacje myślą, działają i komunikują się w podobny sposób…. i jest to całkowite przeciwieństwo tego jak działa cała reszta.
Każda organizacja na planecie, nawet nasza własna kariera, funkcjonują na trzech poziomach:
1.Co robimy?
2 Jak to robimy?
3. Dlaczego to robimy?
W trakcie szkolenia Uczestnicy zapoznają się z modelem postrzegania działania  firmy przez WHY (DLACZEGO) autorstwa międzynarodowego eksperta w zakresie przywództwa Simona Sinka. Uniwersalność modelu „Złotego Kręgu” wspiera firmy, ludzi, rodziny, społeczności. Uczestnicy treningu, w kolejnych ćwiczeniach nauczą się wypracowywania swojego życiowego i firmowego „DLACZEGO”, zdobędą wiedzę teoretyczną, która pomoże im inspirować i motywować siebie, współpracowników, klientów i partnerów biznesowych. Przećwiczą pozyskaną wiedzę w praktycznych zadaniach i nauczą się nowych metod komunikacji między pracownikami, z klientami i otoczeniem firmy. Zdobywszy wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie odkrywania sensu osobistego i firmy oraz komunikacji w zespole i z otoczeniem firmy Uczestnicy wejdą na wyższy poziom wtajemniczenia w zakresie rozwoju firmy poprzez tworzenie.

Program szkolenia

– Zapoznanie się z teorią DLACZEGO i  koncepcją Złotego Kręgu Simona Sinka

– Ćwiczenia odkrywające zawodowe i życiowe motywacje i inspiracje uczestników szkolenia

– Odkrywanie sensu istnienia firmy

– Trening komunikacji z klientami i otoczeniem

– Ćwiczenia dotyczące wykorzystania Sensu firmy na co dzień

– Case Studies z wykorzystania metodologii Złotego Kręgu przez firmy polskie i zagraniczne w praktyce

– Trening stosowania dyskursu i dialogu w komunikacji wewnętrznej

– Zastosowanie Złotego Kręgu w praktyce

– Trening działania w oparciu o DLACZEGO

– Praktyczne doświadczenie pogłębiania rozumienia innych poprzez trening słuchania i zawieszenia swoich założeń

– Zaplanowanie budowania firmowej komunikacji sensu z otoczeniem

Efekty, korzyści dla uczestnika

– Zapoznanie się Uczestników z podejściem „Start with Why / Zaczynaj od Dlaczego” jako modelem zwiększania efektywności funkcjonowania firm i zespołów
– Poznanie przez Uczestników narzędzi budowania „Złotego Kręgu” i trening wykorzystania go w praktyce
– Rozwinięcie kompetencji Uczestników w zakresie budowania trwałych relacji opartych na zaufaniu wzmacnianym przez działanie w oparciu Sens
– Wzbogacenie wiedzy Uczestników nt. metod komunikacji, stosowania dyskursu i dialogu w praktyce
– Zdobycie umiejętności skutecznej komunikacji w oparciu o Sens
– Trening umiejętności pracy zespołowej

– Zdobycie wiedzy dotyczącej zastosowania strategii DLACZEGO przez polskie i międzynarodowe firmy
– Nabycie wiedzy nt. aktywnego słuchania i jego znaczenia we wzajemnym rozumieniu (Dialog i dyskurs).
– Doświadczenie zespołowego tworzenia efektywnych rozwiązań poprzez metodologię
– Sens / Złoty Krąg
– Rozwinięcie kompetencji Uczestników w zakresie budowania zaufania i długoterminowych relacji w oparciu o Sens
– Usystematyzowanie wiedzy Uczestników (model „Złoty Krąg” Simona Sinka)
– Trening umiejętności korzystania z Sensu firmy w codziennym funkcjonowaniu organizacji
Wsparcie rozwoju kultury organizacji.
Powyższy program jest tylko przykładowym konspektem zajęć, każde szkolenie jest przygotowane w oparciu o indywidualne oczekiwania i zdiagnozowane potrzeby klienta.