Maciej Schab. Menadżer, Doradca biznesowy i trener. Prawnik i politolog, absolwent studiów podyplomowych Master of Business Administration oraz Zarządzanie produkcją.18 lat doświadczenia w prowadzeniu szkoleń z zakresu prawnych aspektów działalności przedsiębiorstw, a także w obszarach: zarządzania strategicznego, wdrażania zmian, rozwoju kompetencji menedżerskich.W latach 2000-2004 Prezes Krakowskiego Oddziału Federacji Konsumentów. Menedżer z doświadczeniem w pracy w działach audytu, kontroli wewnętrznej, sprzedaży. W latach 2014-2018 Dyrektor handlowy i prokurent w giełdowej spółce kapitałowej odpowiedzialny bezpośrednio za sprzedaż, zakupy, marketing, logistykę. Wykładowca przedmiotów biznesowych w kilku uczelniach wyższych (lata 2003-2018). Autor artykułów prasowych z zakresu zarządzania organizacjami.

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności w zakresie konstruowania i wdrażania modeli systemów zarządzania umożliwiających realizację celów strategicznych przedsiębiorstwa. Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z szerokim wachlarzem rozwiązań pozwalających na wybór odpowiednich koncepcji sterowania różnymi procesami w przedsiębiorstwie oraz ich ewaluację.

Program szkolenia

Wprowadzenie

 • Model biznesowy a model systemu zarządzania
 • Modele procesów
 • Elementy modelu systemu zarządzania

Czynniki prawne determinujące kształt modelu systemu zarządzania

 • Czynniki prawne i pozaprawne
 • Forma prawna przedsiębiorstwa
 • System regulacyjne w obrębie działalności przedsiębiorstwa

Czynniki pozaprawne determinujące kształt modelu systemu zarządzania

 • Cele strategiczne i operacyjne przedsiębiorstwa
 • Struktura organizacyjna
 • Kultura organizacyjna
 • Poziom dojrzałości procesowej jako czynnik warunkujący efektywność modeli systemów zarządzania

Przegląd modeli systemów zarządzania

 • Modele w obszarze sprzedaży i dystrybucji
 • Modele w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi
 • Modele w obszarze zarządzania produkcją
 • Modele w obszarze badań i rozwoju
 • Modele w obszarze marketingu
 • Modele w obszarze komunikacji
 • Modele w obszarze systemu kontroli zarządczej (wewnętrznej)

Konstruowanie modelu biznesowego

 • Analiza strategiczna jako punkt wyjścia do konstruowania modelu biznesowego
 • Określanie niezbędnych zasobów
 • Mapowanie procesów i projektowanie stanu przyszłego
 • Rejestracja modelu i przygotowanie planu wdrożenia

Implementacja modelu biznesowego

 • Określenie celów wdrożenia i wskaźników skuteczności (KPI)
 • System monitoringu procesu wdrożenia
 • Ewaluacja efektów wdrożenia
 • Ciągłe doskonalenie modelu biznesowego jako warunek rozwoju organizacji

Zakończenie

 • Sesja pytań i dyskusja
 • Podsumowanie szkolenia
 • Ewaluacja

Efekty, korzyści dla uczestnika

Uczestnicy szkolenia osiągną następujące korzyści na poziomie wiedzy:

 • Uzyskają wiedzę na wypracowanych przez naukę i praktykę modeli systemów zarządzania w różnych obszarach aktywności biznesowej przedsiębiorstwa
 • Uczestnicy poznają strukturę modeli biznesowych oraz narzędzia ich ewaluacji

Uczestnicy szkolenia osiągną następujące korzyści na poziomie umiejętności:

 • Uczestnicy zdobędą umiejętność oceny przedsiębiorstwa pod kątem możliwości wdrożenia nowych modeli biznesowych
 • Uczestnicy zdobędą umiejętności identyfikacji i oceny czynników determinujących kształt modelu biznesowego
 • Uczestnicy zdobędą podstawowe umiejętności projektowania i wdrażania modeli biznesowych w małych i średnich organizacjach