Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Chemicznego

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Chemicznego została powołana i funkcjonuje w ramach realizacji projektu w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) działania 2.12 Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych, finansowanego ze środków Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie.Projekt realizowany jest przez konsorcjum w składzie: Zachodniopomorski Klaster Chemiczny Zielona Chemia jako lider projektu, Polskie Towarzystwo Chemiczne PTChem oraz Eurokreator Sp. z o.o.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dopasowania umiejętności i kompetencji obecnych i przyszłych kandydatów do pracy i pracowników do potrzeb zgłaszanych przez pracodawców reprezentujących szeroko pojęty sektor chemiczny poprzez powołanie i funkcjonowanie Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Chemicznego. Efektem zaplanowanych działań projektowych będzie:

– Powołanie i funkcjonowanie Rady Sektorowej
– Opracowanie rekomendacji zmian/rozwiązań legislacyjnych w obszarze edukacji dla sektora
– Współpracę w zakresie zintegrowania edukacji z przedsiębiorcami.
– Prowadzenie bieżących badań sektora w odniesieniu do zmian legislacyjnych, sytuacji sektora, rynku pracy, systemu kształcenia
– Prowadzenie akcji informacyjnej i komunikacji dla sektora do instytucji edukacyjnych, instytucji  rynku pracy i partnerów społecznych
– Identyfikację potrzeb i opracowanie rekomendacji dla tworzenia sektorowej ramy kwalifikacji

Wartość realizowanego projektu: 1 974 722,40 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 664 296,04 zł

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Chemicznego skupia przedstawicieli przedsiębiorców, instytucji edukacji formalnej i nieformalnej, instytucji rynku pracy, organizacji branżowych i partnerów społecznych, stanowiąc platformę wymiany doświadczeń, przestrzeń identyfikowania obecnych i przyszłych potrzeb kompetencyjnych pracodawców oraz dla kreowania rozwiązań edukacyjnych, legislacyjnych i organizacyjnych na rzecz ich zaspokojenia w sektorze chemicznym. Rada pozyskiwać będzie od przedsiębiorców wiarygodne dane o potrzebnych kwalifikacjach w reprezentowanym przez nich segmencie. Pożądane kompetencje i kwalifikacje pracowników sektora muszą być przy tym dobrze przemyślane, precyzyjnie i jasno opisane, potwierdzone i na bieżąco aktualizowane. Z kolei szybki transfer opracowanych danych do dostawców usług edukacyjnych i rozwojowych, zarówno w sferze edukacji formalnej, nieformalnej i pozaformalnej umożliwi skuteczną i szybką odpowiedź na potrzeby przedsiębiorców sektora. Pozwoli także na wzrost skuteczności działań z zakresu pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w oparciu o wypracowane partnerstwo przedsiębiorstw sektora z odpowiednimi instytucjami edukacyjnymi i instytucjami rynku pracy.

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Przemysłu Chemicznego stanowi platformę wymiany doświadczeń, identyfikowania obecnych i przyszłych potrzeb kompetencyjnych pracodawców oraz kreowania rozwiązań edukacyjnych, legislacyjnych i organizacyjnych na rzecz ich zaspokojenia w sektorze chemicznym skupiając przedstawicieli przedsiębiorców, instytucji edukacji formalnej i nieformalnej, instytucji rynku pracy, organizacji branżowych i partnerów społecznych.
Główne zadania Rady:
– pozyskiwanie od pracodawców wiedzy na temat potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych w przedsiębiorstwach sektora chemicznego,
– upowszechnianie informacji dotyczących potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych w sektorze chemicznym,
– działania w zakresie zintegrowania instytucji edukacyjnych z przedsiębiorcami,
– prowadzenie bieżących badań sektora w odniesieniu do zmian legislacyjnych, sytuacji sektora, rynku pracy, systemu kształcenia,
– opracowanie rekomendacji zmian/rozwiązań legislacyjnych w obszarze edukacji dla sektora chemicznego,
– identyfikacja potrzeb i opracowanie rekomendacji dla tworzenia sektorowej ramy kwalifikacji.

Oficjalna strona internetowa