Marek Skała, Praktyk Biznesu, właściciel firmy szkoleniowej
– Ekspert Eurokreator
– Marek Skała -Trener i Coach, Dziennikarz oraz autor, Mówca insipiracyjny, Konsultant biznesowy oraz z zakresu PR.
– Member of ICF, certyfikowany przez Erickson College
– Współzałożyciel Polskiej Izby Firm Szkoleniowych
– Autor książek i dziennikarz, napisał kilkaset tekstów z zakresu biznesu. Oraz dwa besttsellery „Psychologia zmiany – rzecz dla wściekniętych” i „Manipulacja odczarowana” 77 historii które mogą dać ci kopa w życiu i biznesie. Nagroda: Ostre Pióro BCC, Proton 2012 dla najlepszego edukatora w branży PR

Szkolenie jest interaktywne i wymaga dużego zaangażowania uczestników (do 80% czasu), co pozwala im zastosować poznaną wiedzę, techniki i narzędzia już na zajęciach. W trakcie spotkania trener stosuje zasadę PBL (Problem Based Learning) pozwalającą na twórczą pracę zespołową i poszukiwanie rozwiązań zdefiniowanych problemów.

Dodatkowo praca oparta jest na podejściu Kolba do nauki przez dorosłych a większość programu warsztatów przebiega według następującego procesu:
– ćwiczenia otwierające na nowe nawyki (budujące świadomość)
– mini wykłady o zasadach, technikach, taktykach i narzędziach (wiedza)
– ćwiczenie nowych technik przy zastosowaniu narzędzi (umiejętności)

Program szkolenia

Wprowadzenie
– Prezentacja tematu szkolenia, celów głównych oraz kontrakt szkoleniowy ustalający zasady pracy warsztatowej – ćwiczenie otwierające, wstęp do tematyki szkolenia – mini-wykład.
– Diagnoza indywidualnych potrzeb Uczestników – wypisanie na flipcharcie oczekiwań Uczestników wobec szkolenia
– Co to są kryteria sukcesu pracowników i firmy w zakresie komunikacji wewnętrznej  i jakie mają znaczenie
– Ustalenie pakietu kluczowych umiejętności komunikacyjnych dla sukcesu biznesowego firmy
– Ustalenie jak w praktyce kierowania firmą będą te kryteria używane

– Środowisko VUCA i struktura Agile – zmiana jako wyzwanie dla managerów i ekspertów.
– Zmiana jako rzecz ciągła/stała – model WRR, krzywa eS-owa.
– Jak skutecznie zarządzać sobą i swoimi zespołami w czasie zmian na zmieniającym się rynku – typowe postawy wobec zmian – pracowników, szefów.
– Radzenie sobie z własnym oporem w procesie zmiany – macierz ZGODA w procesie zmiany – właściwe techniki we właściwych etapach.

– Planowanie i inicjowanie zmian w swoich zespołach – wzór Beckharda, Metodologia Heidta.

– Techniki Spencera Johnsona w procesie zmian („Kto zabrał mój Ser?”).

– Jak zmieniać własne środowisko pracy – eliminacja złych nawyków.

– Mikroingerencje – tematyczne i 5-10-15 – dające makroefekty.

– Metodologia Podróży Bohatera Roberta Diltsa – case study.

 
Zakończenie: deklaracje osobiste Uczestników na temat dalszej pracy własnej nad rozwojem umiejętności i nawyków osobistych

Efekty, korzyści dla uczestnika

Uczestnicy poznają praktycznie, w formie warsztatowej skuteczne struktury zmian. Będą umieli wprowadzać zmiany oraz radzić sobie w sytuacji nagłych zmian rynkowych. Będą umieli wdrożyć zmiany szybkie, metodą mikroingerencji, przynoszących makrozmiany.  Poznają i będą potrafili zaplanować i wdrożyć zmiany we własnych organizacjach, a także w życiu osobistym.

Powyższy program jest tylko przykładowym konspektem zajęć, każde szkolenie jest przygotowane w oparciu o indywidualne oczekiwania i zdiagnozowane potrzeby klienta.