Marek Skała, Praktyk Biznesu, właściciel firmy szkoleniowej
– Ekspert Eurokreator
– Marek Skała -Trener i Coach, Dziennikarz oraz autor, Mówca insipiracyjny, Konsultant biznesowy oraz z zakresu PR.
– Member of ICF, certyfikowany przez Erickson College
– Współzałożyciel Polskiej Izby Firm Szkoleniowych
– Autor książek i dziennikarz, napisał kilkaset tekstów z zakresu biznesu. Oraz dwa besttsellery „Psychologia zmiany – rzecz dla wściekniętych” i „Manipulacja odczarowana” 77 historii które mogą dać ci kopa w życiu i biznesie. Nagroda: Ostre Pióro BCC, Proton 2012 dla najlepszego edukatora w branży PR

Szkolenie jest interaktywne i wymaga dużego zaangażowania uczestników (do 80% czasu), co pozwala im zastosować poznaną wiedzę, techniki i narzędzia już na zajęciach. W trakcie spotkania trener stosuje zasadę PBL (Problem Based Learning) pozwalającą na twórczą pracę zespołową i poszukiwanie rozwiązań zdefiniowanych problemów.

Dodatkowo praca oparta jest na podejściu Kolba do nauki przez dorosłych a większość programu warsztatów przebiega według następującego procesu:
– ćwiczenia otwierające na nowe nawyki (budujące świadomość)
– mini wykłady o zasadach, technikach, taktykach i narzędziach (wiedza)
– ćwiczenie nowych technik przy zastosowaniu narzędzi (umiejętności)

Program szkolenia

Wprowadzenie
– Prezentacja tematu szkolenia, celów głównych oraz kontrakt szkoleniowy ustalający zasady pracy warsztatowej – ćwiczenie otwierające, wstęp do tematyki szkolenia – mini-wykład.
– Diagnoza indywidualnych potrzeb Uczestników – wypisanie na flipcharcie oczekiwań Uczestników wobec szkolenia
– Co to są kryteria sukcesu pracowników i firmy w zakresie komunikacji wewnętrznej  i jakie mają znaczenie
– Ustalenie pakietu kluczowych umiejętności komunikacyjnych dla sukcesu biznesowego firmy
– Ustalenie jak w praktyce kierowania firmą będą te kryteria używane

– Mechanizmy psychologiczne wspierające nasze działania zawodowe w projektach, w czasie spotkań, w czasie realizacji.
– Wywieranie wpływu na ludzi – elementy teorii Cialdiniego w budowaniu odpowiedzialności, konsekwencji i relacji: szef-pracownik i pracownik-pracownik
– Zestaw metod przydatnych – metodologia Heidta, wzór Beckhardta, efekt Hwthorne’a.
– Praca nad emocjami szkolonych osób – rozpoznawanie emocji i potrzeb.
– Zaawansowane techniki wywierania wpływu – jak pracować nad zwiększeniem efektywności w projektach.

– Manipulacja i perswazja – granice praktyczne.

– Asertywność – jak bronić interesów Firmy zachowując dobre relacje.

– Jak efektywnie  reagować na zarzuty, konflikty i obikcje.

– Modele wywierania wpływu – Model Liniowy, Model Sytuacyjny.

– Przećwiczenie werbalnych technik proaktywnych – poszerzania obszarów odpowiedzialności pracowników za wyniki zespołów.

– Trening mentalny – techniki stosowane w treningach sportowców.

Deklaracje osobiste Uczestników na temat dalszej pracy własnej nad rozwojem umiejętności i nawyków osobistych

Efekty, korzyści dla uczestnika

Uczestnicy poznają praktycznie, w formie warsztatowej skuteczne struktury wywierania wpływu na innych i na funkcjonowanie własnych organizacji. Poznają i będą potrafili stosować pojedyncze techniki wpływu oraz posługiwać się modelami wpływu. Będą też potrafili rozpoznać niekorzystne działania i obronić się przed nimi.  Poznają też asertywne technik obrony przed manipulacją. Powyższy program jest tylko przykładowym konspektem zajęć, każde szkolenie jest przygotowane w oparciu o indywidualne oczekiwania i zdiagnozowane potrzeby klienta.