Tomasz Król. Doradca Biznesowy, Twórca strategii rozwoju procesów produkcyjnych. Certyfikowany doradca zdroworozsądkowego zarządzania procesami wg. Teorii Ograniczeń Goldratta. Certyfikowany Audytor Wewnętrzny Zintegrowanych Systemów Zarządzania ISO 9001, ISO 14001 oraz PN-N-18001. Założyciel firmy Instytut Doskonalenia Produkcji.Ekspert zarządzania zmianą, twórca, inspirator. Buduje strategie optymalizacji procesów produkcyjnych w oparciu o filozofię lean management. Na co dzień współpracuje z przedsiębiorcami, właścicielami firm i dyrektorami produkcji nad generowaniem oszczędności w ich procesach.Tomasz Król ma na swoim koncie wiele bardzo dobrze poprowadzonych projektów m.in. wraz z jednym z klientów uzyskał wynik 9 milionów złotych zaoszczędzonych w skali roku, z innym ponad 2,5 miliona wpierając go podczas 6 miesięcy trwania projektu wdrożeniowego Autor książek:„Lean Management po polsku. 11,5 powodu dlaczego zmiana się nie udaje” – 2017„Zegar Rozwiązywania Problemów” – 2018

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy na temat funkcjonowania zintegrowanych systemów zarządzania przedsiębiorstwem produkcyjnym w oparciu o technologie cyfrowe w organizacjach opartych na wiedzy. Uczestnicy zapoznają się z narzędziami obserwacji i doskonalenia procesów produkcyjnych oraz metod podnoszenia parametrów wydajnościowych i jakościowych tych systemów wytwarzania.

Program szkolenia

Wprowadzanie

 • Inteligentna fabryka – pojęcie i przykłady organizacji opartych na technologii
 • Zarządzaniem wiedzą w przedsiębiorstwie jako fundament efektywnej transformacji cyfrowej
 • Cyfryzacja jako odpowiedź na wyzwania rynkowe

Klient jako determinanta zmian w przedsiębiorstwie

 • Tworzenie wartości dodanej dla klienta w procesach produkcyjnych
 • Standard World Class Manufacturing jako fundament nowoczesnego wytwarzania
 • Mapowanie procesów i eliminacja strat (MUDA) w procesach produkcji w celu zwiększania wartości dodanej dla klienta

Podstawowe pojęcia dotyczące systemów produkcji

 • Produkcja przemysłowa i przykładowe przedsiębiorstwa
 • Systemy wytwarzania w branży automotive
 • Kompleksowe rozwiązania informatyczne wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem produkcyjnym – dobre i złe praktyki stosowania
 • Analiza finansowa jako podstawa diagnostyki wyników produkcji – sposoby interpretacji wyników

Narzędzia doskonalenia procesów i zarządzania jakością w oparciu o rozwiązania informatyczne

 • Rozwój wiedzy i umiejętności pracowników jako głównych użytkowników narzędzi technologicznych
 • Wskaźniki oceny efektywności, wydajności i skuteczności produkcji
 • Przykłady rozwiązań technicznych związanych z monitorowaniem pracy urządzeń

Transformacja cyfrowa przedsiębiorstwa produkcyjnego

 • Harmonogram projektu z uwzględnieniem bieżącej działalności operacyjnej
 • Priorytetyzacja zmienianych procesów o walidacja efektywności wdrożenia
 • Doskonalenie procesów jako reakcja na błędy i niedoskonałości planowania
 • Walidacja parametrów wynikowych i jakościowych

Zakończenie

 • Sesja pytań i dyskusja
 • Podsumowanie szkolenia
 • Ewaluacja

Efekty, korzyści dla uczestnika

Uczestnicy szkolenia osiągną następujące korzyści na poziomie wiedzy:

 • Uzyskają wiedzę na temat pożądanych cech inteligentnej fabryki
 • Zdobędą wiedzę na temat narzędzi i metod oceny procesów produkcyjnych
 • Uzyskają wiedzę o obszarach doskonalenia procesów produkcyjnych

Uczestnicy szkolenia osiągną następujące korzyści na poziomie umiejętności:

 • Uczestnicy będą potrafić przeprowadzić diagnostykę procesów wytwarzania w oparciu o parametry finansowe i wydajnościowe (KPI)
 • Uczestnicy będą mogli dokonywać wyboru właściwych narzędzi zarządzania procesami produkcji i ich doskonalenia