Maciej Schab. Menadżer, Doradca biznesowy i trener. Prawnik i politolog, absolwent studiów podyplomowych Master of Business Administration oraz Zarządzanie produkcją.18 lat doświadczenia w prowadzeniu szkoleń z zakresu prawnych aspektów działalności przedsiębiorstw, a także w obszarach: zarządzania strategicznego, wdrażania zmian, rozwoju kompetencji menedżerskich.W latach 2000-2004 Prezes Krakowskiego Oddziału Federacji Konsumentów. Menedżer z doświadczeniem w pracy w działach audytu, kontroli wewnętrznej, sprzedaży. W latach 2014-2018 Dyrektor handlowy i prokurent w giełdowej spółce kapitałowej odpowiedzialny bezpośrednio za sprzedaż, zakupy, marketing, logistykę. Wykładowca przedmiotów biznesowych w kilku uczelniach wyższych (lata 2003-2018). Autor artykułów prasowych z zakresu zarządzania organizacjami.

Uczestnicy szkolenia zapoznają się z narzędziami identyfikacji i doskonalenia procesów ze szczególnym uwzględnieniem procesów transformacji cyfrowej. W efekcie szkolenia uczestnicy będą mogli zastosować tę wiedzę w różnego rodzaju przedsiębiorstwach zróżnicowany ze względu na przedmiot działalności oraz wielkość.

Program szkolenia

Wprowadzanie

 • Podejście funkcjonalne i procesowe do zarządzania organizacją
 • Definicja procesu
 • Dojrzałość procesowa organizacji jako punkt wyjścia do zarządzania transformacją cyfrową

Analiza procesów organizacyjnych

 • Mapowanie procesów – założenia
 • Analiza procesów wytwarzania
 • Analiza procesów świadczenia usług
 • Graficzna prezentacja procesów
 • Projektowanie stanu przyszłego

Analiza strat w procesach

 • Analiza finansowa efektywności procesów
 • Typowe straty w procesach i identyfikacja strat
 • Wybór procesów do automatyzacji – kryteria

Zarządzanie procesami w transformacji cyfrowej

 • Komunikacja
 • Gromadzenie i przetwarzanie danych
 • Kontrola
 • Doskonalenie

Analiza przykładów transformacji cyfrowej wybranych procesów

 • Transformacja cyfrowa w przedsiębiorstwie przemysłowym
 • Transformacja cyfrowa w przedsiębiorstwie usługowym
 • Transformacja cyfrowa w małych i średnich przedsiębiorstwach

Zakończenie

 • Sesja pytań i dyskusja
 • Podsumowanie szkolenia
 • Ewaluacja

Efekty, korzyści dla uczestnika

Uczestnicy szkolenia osiągną następujące korzyści na poziomie wiedzy:

 • Uzyskają wiedzę na różnic w podejściu funkcjonalnym i procesowym do zarządzania organizacją
 • Uczestnicy zapoznają się ze specyfiką zarządzania procesami transformacji cyfrowej

Uczestnicy szkolenia osiągną następujące korzyści na poziomie umiejętności:

 • Bedą będą prawidłowo planować procesy transformacji cyfrowej
 • Uczestnicy będą umieć oceniać efektywność funkcjonowania procesów transformacji cyfrowej