Tomasz Klekowski Ekspert ds. transformacji cyfrowej, były dyrektor regionalny Intel Corporation EMEA
Ekspert i popularyzator tematyki cyfrowej transformacji gospodarki i wpływu technologii na społeczeństwo. Były dyrektor w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki w firmie Intel odpowiedzialnym za rozwój rynku i marketing w segmentach technologii Data Center i Internetu Rzeczy. Poprzednio Tomasz Klekowski pełnił funkcję dyrektora regionalnego na Europę Centralną i Wschodnią w Intel Corporation. Związany z branżą IT od 1994 roku.
Tomasz Klekowski działa na rzecz branży IT, będąc Członkiem Zarządu Konfederacji Lewiatan i Związku Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatan od 2011 roku. Jest również członkiem Kolegium Rektorskiego Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki.

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy na temat procesu wdrażania zmian technologicznych w organizacjach. Szczególny nacisk zostanie położony na poprawną diagnostykę potrzeb i zdolności organizacyjnych przedsiębiorstwa jako głównych czynników decydujących o celowości i zakresie wyboru oraz wdrożenia nowych technologii cyfrowych.

Program szkolenia

Wprowadzenie

 • Transformacja cyfrowa – pojęcie i zakres rozumienia
 • Transformacja cyfrowa a przemysł 4.0
 • Transformacja cyfrowa a marketing 4.0

Korzyści i ryzyka związane z transformacją cyfrową przedsiębiorstw

 • Zmiana systemów pracy i nadzoru
 • Komunikacja z klientami i pozostałymi interesariuszami
 • Przetwarzanie danych i bezpieczeństwo informacji
 • Ochrona własności przemysłowej przedsiębiorstwa
 • Różne aspekty cyberbezpieczeństwa
 • Zróżnicowanie kompetencyjne pracowników w obszarze nowych technologii

Diagnoza potrzeb przedsiębiorstwa w obszarze transformacji cyfrowej

 • Analiza celów strategicznych organizacji w kontekście niezbędnych zasobów ludzkich i cyfrowych
 • Analiza modeli rynkowych stosowanych przez bezpośrednią i dalszą konkurencję
 • Analiza wewnętrznych potrzeb przedsiębiorstwa (oczekiwania pracowników i menedżerów)
 • Analiza dojrzałości procesowej jako podstawa do opracowania strategii transformacji cyfrowej organizacji

Przygotowanie planu transformacji cyfrowej

 • Ogólne zasady i narzędzia wdrażania zmian organizacyjnych
 • Główne bariery dla transformacji cyfrowej w przedsiębiorstwie
 • Wybór zespołów projektowych i ustalenie reguł współpracy
 • Przegląd i wybór dostępnych technologii cyfrowych
 • Analiza finansowa kosztów transformacji cyfrowej
 • Plan rozwoju kompetencji pracowników w obszarze stosowania technologii cyfrowych

Transformacja cyfrowa – proces wdrożenia nowych technologii

 • Harmonogram i ewaluacja postępów wdrożenia
 • Walidacja efektywności wdrożenia
 • Doskonalenie procesów jako reakcja na błędy i niedoskonałości planowania
 • Typowe błędy na etapie planowania i wdrożenia technologii cyfrowych

Zakończenie

 • Sesja pytań i dyskusja
 • Podsumowanie szkolenia
 • Ewaluacja

Efekty, korzyści dla uczestnika

Uczestnicy szkolenia osiągną następujące korzyści na poziomie wiedzy:

 • Uzyskają wiedzę na temat szans i zagrożeń wynikających z wdrażania technologii cyfrowych
 • Uczestnicy zapoznają się z najczęstszymi ograniczeniami zewnętrznymi i wewnętrznymi powodującymi brak skuteczności transformacji cyfrowej
 • Uczestnicy poznają narzędzia służące doskonaleniu kompetencji pracowników uczestniczących w transformacji cyfrowej przedsiębiorstwa

Uczestnicy szkolenia osiągną następujące korzyści na poziomie umiejętności:

 • Uczestnicy będą mieć umiejętności w zakresie stosowania narzędzi dojrzałości procesowej przedsiębiorstwa pozwalające zdiagnozować potrzeby organizacji w zakresie technologii cyfrowych
 • Uczestnicy będą potrafili stosować narzędzia oceny otoczenia biznesowego w celu diagnozy pozycji rynkowej organizacji uwarunkowanej stosowanymi rozwiązaniami cyfrowymi
 • Uczestnicy będą mogli planować i koordynować procesy transformacji cyfrowej w przedsiębirostwie