Maciej Schab. Menadżer, Doradca biznesowy i trener. Prawnik i politolog, absolwent studiów podyplomowych Master of Business Administration oraz Zarządzanie produkcją.18 lat doświadczenia w prowadzeniu szkoleń z zakresu prawnych aspektów działalności przedsiębiorstw, a także w obszarach: zarządzania strategicznego, wdrażania zmian, rozwoju kompetencji menedżerskich.W latach 2000-2004 Prezes Krakowskiego Oddziału Federacji Konsumentów. Menedżer z doświadczeniem w pracy w działach audytu, kontroli wewnętrznej, sprzedaży. W latach 2014-2018 Dyrektor handlowy i prokurent w giełdowej spółce kapitałowej odpowiedzialny bezpośrednio za sprzedaż, zakupy, marketing, logistykę. Wykładowca przedmiotów biznesowych w kilku uczelniach wyższych (lata 2003-2018). Autor artykułów prasowych z zakresu zarządzania organizacjami.

Program szkolenia

Rynek pracy w Polsce i perspektywy na najbliższe lata
Dostępność kapitału ludzkiego
Profile pracowników
Struktura bezrobocia
Oczekiwania młodych pracowników
Wynagrodzenia
Wybrane wyniki badań rynku pracy z ostatnich lat

Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi
ZZL – definicja, obszary cele
Specyfika ZZL w przedsiębiorstwach o różnej wielkości (MŚP a Duże organizacje)
Budowanie strategii ZZL w przedsiębiorstwie
Kapitał ludzki i pomiar zasobów organizacyjnych w obszarze ZZL

Dział HR w przedsiębiorstwie
Modele działania zespołów HR
Cele i zadania zespołów HR w różnej wielkości przedsiębiorstwach
Rola menedżerów operacyjnych we wdrażaniu strategii HR
Mierzenie wpływu polityki HR na efektywność organizacji (KPI dla działów HR)

Koncepcje zarządzania HR
Modele kompetencyjne pracowników
Zarządzanie wiedzą w organizacji jako fundament utrzymania jej ciągłości
Kultura organizacyjna a efektywność systemów zarządzania
Zachowania organizacyjne
Projektowanie i rozwój organizacji w obszarze ZZL

Rekrutacja pracowników
Planowanie optymalnej struktury zatrudnienia (cele – kompetencje – wynagrodzenia)
Strategie rekrutacji
Proces rekrutacji i selekcji w oparciu o model kompetencyjny
Prowadzenie rozmów rekrutacyjnych i testy

Efektywność pracy
Modele oceny efektywności pracy
Wskaźniki efektywności pracy
Ocena efektywności pracy na poziomie zarządu
Ocena efektywności pracy na średnich stanowiskach menedżerskich
Systemy kontroli efektywności pracy

Doskonalenie pracowników
Modele rozwoju kompetencji pracowników w odniesieniu do strategii przedsiębiorstwa
Jak pracownicy się uczą?
Metody doskonalenia się pracowników w przedsiębiorstwie (cele, koszty, efektywność)
Ścieżka kariery pracownika jako element motywacyjny do rozwoju umiejętności
Wynagrodzenia pracowników
System wynagradzania a cele przedsiębiorstwa
Oczekiwania pracowników w obszarze wynagrodzeń
Niefinansowe składniki wynagrodzeń
Budowanie siatki wynagrodzeń w przedsiębiorstwie
Systemy motywacji finansowej służącej podnoszeniu efektywności przedsiębiorstwa

Kontekst prawny w ZZL
Regulacje prawne dotyczące stosunku pracy
Główne obszary ryzyka prawnego na poziomie kadry kierowniczej w obszarze ZZL
Komunikacja z pracownikami w sytuacjach kryzysowych
Podstawowy kontekst BHP

Efekty, korzyści dla uczestnika

  • Uczestnicy będą znali kluczowe obszary ZZL,
  • Uczestnicy będą umieli zaplanować strategię ZZL przedsiębiorstwa w odniesieniu do celów organizacyjnych,
  • Uczestnicy będą potrafili zaplanować efektywny proces rekrutacji pracowników w odniesieniu do strategii ZZL,
  • Uczestnicy będą znali metody oceny efektywności pracy,
  • Uczestnicy będą znali najważniejsze obowiązki prawne menedżerów w relacjach z pracownikami.