Maciej Schab. Menadżer, Doradca biznesowy i trener. Prawnik i politolog, absolwent studiów podyplomowych Master of Business Administration oraz Zarządzanie produkcją.18 lat doświadczenia w prowadzeniu szkoleń z zakresu prawnych aspektów działalności przedsiębiorstw, a także w obszarach: zarządzania strategicznego, wdrażania zmian, rozwoju kompetencji menedżerskich.W latach 2000-2004 Prezes Krakowskiego Oddziału Federacji Konsumentów. Menedżer z doświadczeniem w pracy w działach audytu, kontroli wewnętrznej, sprzedaży. W latach 2014-2018 Dyrektor handlowy i prokurent w giełdowej spółce kapitałowej odpowiedzialny bezpośrednio za sprzedaż, zakupy, marketing, logistykę. Wykładowca przedmiotów biznesowych w kilku uczelniach wyższych (lata 2003-2018). Autor artykułów prasowych z zakresu zarządzania organizacjami.

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności w zakresie planowania i zarządzania procesem poważnych zmian w przedsiębiorstwie. Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnicy poznają rozwiązania zwiększające efektywność projektów wdrożeniowych oraz wiedzę na temat sposobów pokonywania barier organizacyjnych przy implementowaniu nowych rozwiązań w ramach systemów zarządzania oraz poszczególnych procesów.

Program szkolenia

Wprowadzenie

 • Zmiana jako przedmiot zarządzania w przedsiębiorstwie
 • Pojęcie systemu zarządzania
 • Pojęcie procesu

Modele systemów zarządzania – uwagi ogólne

 • Model systemów zarządzania jako mapa drogowa wdrażania zmian
 • Przegląd wybranych modeli systemów zarządzania w kontekście profilu działalności różnych organizacji
 • Modele systemów zarządzania a narzędzia wdrażania

Czynniki determinujące wdrażanie zmian w przedsiębiorstwie

 • System zarządzania ryzykiem jako źródło sygnałów o konieczności wdrożenia zmian
 • Otoczenie rynkowe
 • Konkurencja
 • Parametry finansowe

Bariery dla wprowadzania zmian

 • Kultura organizacyjna
 • Dojrzałość procesowa organizacji
 • Postawy pracowników wobec zmian
 • Warunki ekonomiczne

Wdrażanie zmian – przygotowanie organizacji

 • Rola lidera zmian w procesie zarządzania zmianą
 • Organizacja zespołów projektowych przeprowadzających zmiany
 • Zarządzanie projektem wprowadzającym zmiany – aspekt procesowy

Proces wdrażania zmian w organizacji

 • Wprowadzanie zmian w organizacji – uwagi ogólne
 • Zaangażowanie pracowników w zmianę
 • Metoda 8 kroków wdrażania zmian

Zakończenie

 • Sesja pytań i dyskusja
 • Podsumowanie szkolenia

Ewaluacja

Efekty, korzyści dla uczestnika

Uczestnicy szkolenia osiągną następujące korzyści na poziomie wiedzy:

 • Uzyskają wiedzę na temat planowania i wdrażania zmian w przedsiębiorstwie.
 • Poznają obszary przedsiębiorstwa wymagające szczególnej obserwacji pod kątem potrzeby wdrażania zmian i doskonalenia organizacji.
 • Poznają dorobek naukowy i metodologię wdrażania poważnych zmian w organizacji.

Uczestnicy szkolenia osiągną następujące korzyści na poziomie umiejętności:

 • Uczestnicy zdobędą umiejętność planowania procesu wdrażania zmian w oparciu o obiektywne kryteria oceny działalności organizacji.
 • Uczestnicy zdobędą umiejętność organizacji zespołów wdrożeniowych.
 • Uczestnicy zdobędą umiejętność planowania i koordynowania projektów wdrożeniowych.
 • Uczestnicy będą umieli wybrać odpowiednie narzędzia do pokonywania oporów organizacyjnych przy wdrażania zmian.