Digital Education for All

25.05.2022

Pięć organizacji partnerskich, z czterech krajów UE, posiadających doświadczenie w formalnej i pozaformalnej edukacji dorosłych i należących do różnych sektorów (uniwersytet, uniwersytet otwarty, organizacja pozarządowa, firma i instytucja świadcząca usługi dla osób bezrobotnych) postanowiło połączyć swoją wiedzę i doświadczenie z dotychczasowej pracy i opracować innowacyjne narzędzie, które będzie miało szerokie zastosowanie i które będzie dostosowane do obsługi przez osoby z podstawową wiedzą informatyczną. Celem naszego
projektu jest włączenie osób długotrwale bezrobotnych (z naciskiem na kobiety) w procesy edukacji online i / lub hybrydowego nauczania poprzez opracowanie innowacyjnego narzędzia cyfrowego, które umożliwi im zdobycie kompetencji potrzebnych na rynku pracy. potrzebnych na rynku pracy. Aby osiągnąć ten cel, opracujemy aplikację internetową, która będzie dostępna dla wszystkich zainteresowanych. W tym celu opracujemy aplikację internetową, która będzie dostępna dla osób o minimalnych umiejętnościach informatycznych, dostęp do niej będzie możliwy za pomocą telefonów komórkowych oraz, oprócz celu głównego, aplikacja będzie wspierać proces oceny kandydatów, pomoże uczestnikom w odbyciu wybranych kursów oraz umożliwi realizację wirtualnej praktyki i ocenę wyników.
1. Opracowana aplikacja internetowa, która będzie wcieleniem kolejnego workflow: – Użytkownik wykonuje wstępny test oceny umiejętności, który pomoże Instytucje udzielające korepetycji będą miały lepszy wgląd i łatwiej zidentyfikują obszary do poprawy. – Użytkownicy otrzymują profesjonalną poradę dotyczącą rozwoju kariery i mogą wybrać edukację zawodową/szkolenie, które jest zbudowane z naciskiem na nowoczesne cyfrowe narzędzia współpracy i w pełni prowadzone online poprzez aplikację internetową. – Po pomyślnym ukończeniu
Po zakończeniu edukacji/szkolenia użytkownik podejmuje zdalny staż w partnerskiej firmie lub instytucji.
Na zakończenie procesu instytucja wystawia certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności (formalne lub nieformalne) użytkownikowi, który ukończył go z sukcesem.
sukcesem.
2. Opracowany podręcznik, który będzie zawierał instrukcje dotyczące korzystania z aplikacji, ale także będzie informował grupę docelową o korzyściach płynących z edukacji online (m.in. o korzyściach płynących z edukacji online (podręcznik cyfrowy).
3. Zaprojektował i opracował 10 kursów online, które będą skonstruowane dla osób długotrwale bezrobotnych i będą mogły być dostosowane do konkretnych grup (np. wideo dla osób starszych, rozszerzona rzeczywistość dla młodszych). Każda organizacja stworzy dwa programy, które zostaną umieszczone w aplikacji internetowej.
Kursy będą zawierały część teoretyczną (forma AR, forma prezentacji i wideo), materiały ćwiczeniowe i testy.
4.) Testowanie aplikacji (zajęcia LTT – blended mobility) z udziałem 25 uczestników (osób długotrwale bezrobotnych, którzy będą prezentować różne grupy, w tym co najmniej 60% kobiet oraz profesjonalistów pracujących z osobami bezrobotnymi).
5.) Minimum 10 podmiotów prawnych zaangażowanych w realizację wirtualnej praktyki.
6.) Przeprowadzono cztery dwudniowe hybrydowe odbyły się konferencje prezentujące rezultaty projektu, w których wzięło udział min. 295 osób.
7.) Min. 200 osób długotrwale bezrobotnych skorzystało z aplikacji internetowej (po 50 z każdego kraju) do końca realizacji projektu.
8.) 4 odbyły się spotkania ponadnarodowe z udziałem min. 10 osób na każdym spotkaniu.
9.) Odbyło się 18 spotkań on-line Zarządu Projektu.
10.) Opracowano pakiet projektowy dla skutecznej realizacji projektu.
12.) Wydrukowano 200 plakatów i 5 banerów roll up, utworzono stronę FB projektu, opublikowano min. 15 postów na stronach stronach FB organizacji partnerskich oraz min. 10 artykułów w lokalnych mediach. Nakręcono film o rezultatach projektu.

LTT zaproszenie

25.08.2022

Zapraszamy na działanie związane z uczeniem się, nauczaniem i szkoleniem (połączona mobilność), które odbędzie się w Republice Chorwacji, w Šibeniku, w budynku ABC center, ul. Narodnog preporoda 4. od 13.09.2022. do 15.09.2022.

Celem działania jest przetestowanie aplikacji internetowej do edukacji online osób bezrobotnych.

Potencjalni uczestnicy:

1.Pracownicy i eksperci organizacji partnerskich zajmujący się projektowaniem programów dla edukacji dorosłych (minimum 5).
Efekty dla grupy docelowej: podniesienie wiedzy i umiejętności w zakresie realizacji działań online, podniesienie umiejętności w zakresie pracy z osobami bezrobotnymi, wprowadzenie innowacji w pracy z grupami marginalizowanymi, podniesienie wiedzy z zakresu informatyki i języka angielskiego, wzmocnienie potencjału do działań międzynarodowych.

2. Osoby długotrwale bezrobotne (minimum 20).
Wszystkie osoby będą miały zapewnione wsparcie językowe i informatyczne podczas zajęć edukacyjnych, dydaktycznych i szkoleniowych.

Wszyscy uczestnicy wypełnią Europass Mobilność, który będzie dokumentował zdobytą wiedzę i umiejętności.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego stanowiącego załącznik do niniejszego Zaproszenia, a także o napisanie listu motywacyjnego, w którym podadzą, dlaczego chcą uczestniczyć w działaniach projektu oraz w jaki sposób oczekują, że projekt podniesie ich wiedzę i umiejętności, a także jak wykorzystają te umiejętności w przyszłej pracy lub poszukiwaniu pracy.
Termin dostarczenia dokumentacji upływa 31 sierpnia 2022 roku. Dokumentację prosimy składać na adresy elektroniczne organizacji biorących udział w projekcie:

„ŽENA” (dla uczestników z Chorwacji): zena1@zena-drnis.hr
Univerzita Palackého v Olomouci (dla uczestników z Czech): lucie.viktorova@upol.cz Eurokreator T&C sp. z o.o. (dla uczestników z Polski): krzysztof_grudnik@o2.pl
Ljudska univerza Slovenska Bistrica (dla uczestników ze Słowenii): darja.kusar@lu-sb.si

PROGRAM
do działalności związanej z uczeniem się, nauczaniem i szkoleniem (mobilność łączona)
ŠIBENIK, ABC centar, Narodnog preporoda 4. street
13.09. – 15.09.2022.

Dzień 1 : Temat – wprowadzenie do platformy, testowanie opcji logowania, podstawowe informacje o platformie.

I. 09.00 – 09.45 – Spotkanie i przywitanie partnerów, uczestników konferencji.
II. 09.50 – 10.35 – Uzgodnienie harmonogramu i planu programu konferencji.
III. 10.40 – 11.25 – Krótka prezentacja platformy, pierwsze wrażenia, pytania.
IV. 11.30 – 12.15 – Pierwsze spojrzenie na opcję logowania i wstępny test.
LUNCH 12.15 – 02.00.
02.00 – 06.30 – Warsztaty, uczestnicy będą mogli przetestować opcję logowania, a także wstępne testy prowadzące do kursów (dwie 15 minutowe przerwy).
V. 07.00 p.m. – 09.00 p.m. – Wieczór międzykulturowy (prezentacja poszczególnych krajów poprzez kuchnię, tańce, piosenki i zwyczaje)

Dzień 2 : Temat – Testowanie organizacji pracy na platformie, dyskusja, demonstracja materiałów. Uczestnicy będą mieli czas na zapoznanie się z jednym wybranym przez siebie kursem. Personel projektu oraz pracownicy 01 Result odpowiedzą na wszystkie pytania i przeprowadzą uczestników przez proces pracy na platformie.

W godzinach porannych planowane jest zwiedzanie Szibenika i zabytków miasta.

I. 01.00 – 01.45 – Dyskusja, pytania z dnia 1 i wprowadzenie w dzień 2.
II. 01.45. p.m. – 02.30 p.m. – Krótka prezentacja organizacji pracy platformy, kursów i rodzajów materiałów.
LUNCH 02.30 – 03.30 p.m.
III. 03.30. p.m. – 04.15. p.m. – Warsztaty, każdy uczestnik będzie miał okazję przyjrzeć się jednemu wybranemu przez siebie kursowi, pracownicy projektu 01 result będą prowadzić i pomagać uczestnikom przez kursy i odpowiadać na pytania po drodze .
IV. 04.15 p.m. – 08.45 p.m. – Warsztaty, każdy uczestnik będzie miał szansę przyjrzeć się jednemu wybranemu kursowi, personel projektu z 01 result poprowadzi i pomoże uczestnikom przez kursy i odpowie na pytania po drodze.

Dzień 3 : Temat – W razie potrzeby kontynuacja testów z dnia 2. Dyskusja na temat problemów, sugestii i propozycji uczestników dotyczących projektu i organizacji pracy na platformie. Krótkie warsztaty na temat tworzenia własnych materiałów i przykładów dobrych praktyk w dziedzinie edukacji online. Uczestnicy będą mieli możliwość stworzenia własnej krótkiej prezentacji PowerPoint z wykorzystaniem narzędzia iSpring PowerPoint.

I. 09.00 – 10.35 – Dyskusja, pytania z dnia 2 i wprowadzenie w dzień 3. Będzie czas dla wszystkich uczestników na dokończenie pracy nad kursami z dnia 2 (jeśli będzie taka potrzeba).
II. 10.40. – 12.25. – Przykłady dobrych praktyk w zakresie edukacji online, krótka prezentacja jak zrobić własną prezentację PowerPoint z wykorzystaniem narzędzia iSpring.
LUNCH 12.25. – 02.00 p.m.
III. 02.00 – 05.30 – Warsztaty, dyskusja końcowa, wrażenia, sugestie i pytania dotyczące platformy i przeglądu konferencji.

Formularz do przesłania