Magdalena Petryniak
Praktyk Biznesu, właściciel firmy doradczo – szkoleniowej
Ekspert Eurokreator
Kobieta biznesu, manager, trener, mówca publiczny, wykładowca na studiach MBA, ekspert w zakresie komunikacji i storytellingu. Partner i przedstawiciel na Polskę Story Seekers, metody szkoleniowej stworzonej przez Mike’a Boswortha.
Jej specjalnością jest Storytelling w biznesie i budowanie zaufania To o czym mówi podczas wystąpień, zna z doświadczenia i treningu.
Od 15 lat zajmuje się komunikacją marketingową i społeczną. Prowadząc agencję PR – „Grupa SAPR” zrealizowała ponad 70 projektów dla firm i instytucji w Polsce i na świecie.
Doświadczenie w zakresie wystąpień publicznych zdobywa przez ostatnie 15 lat aktywnie pracując na scenie i z mediami.

W trakcie szkolenia Uczestnicy zapoznają się z modelem budowania historii „Customer Hero Selling” autorstwa międzynarodowego eksperta w zakresie sprzedaży Mika Boswortha. Jako jeden z trzech najczęściej cytowanych twórców metodyki sprzedażowej, jest autorytetem w dziedzinie zwiększania efektywności sprzedażowej handlowców. „Customer Hero Selling”, z równą efektywnością wspiera już doświadczonych sprzedawców, jak i tych na początku swojej drogi. Uczestnicy treningu nauczą się przygotowania historii w oparciu o matrycę „Story Board”, przejdą trening opowiadania, adresując je do pojedynczego lub zbiorowego odbiorcy oraz otrzymają rozwojowy feedback dotyczący skuteczności swojej komunikacji poprzez historie. Zdobywszy już wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie przygotowania właściwych i angażujących historii budujących zaufanie do osób decydujących o zakupie po stronie Klienta, Uczestnicy wejdą na wyższy poziom wtajemniczenia w zakresie tworzenia trwałych, długoterminowych relacji sprzedażowych.

Program szkolenia

– Zapoznanie się z licencjonowanym modelem budowania historii Mika Boswortha
– Trening przygotowania 3 historii w oparciu o matrycę „Story Board”, zbudowanej na podstawie historii klientów z którymi pracują przedstawiciele
– Dostosowanie treści warsztatów do realnych doświadczeń z klientami (case Studies)
– Znaczenie emocji w budowaniu zaufania i tworzeniu długoterminowych relacji, w oparciu o emocje klientów firmy
– Trening opowiadania historii do pojedynczego i zbiorowego adresata.
– Trening udzielania informacji zwrotnej z zastosowaniem „Formuły Rozwojowego Feedbacku”(poziom ekspert sprzedawca oraz manager)
– Trening auto-feedbacku w oparciu o sześcioczynnikową „Matrycę Samorozwoju”.
– Trening planowania działań samorozwojowych opisany w osobistym „Action planie”.
– Cykl zakupowy klienta firmy (różne profile) i dopasowanie historii do jego poszczególnych etapów (właściwa diagnoza i skuteczne rozwiązanie)

– Definiowanie osób decydujących o zakupie po stronie Klienta i dopasowywanie do nich historii.
– Przygotowanie się do spotkania z konkretnymi decydentami (personami zakupowymi) po stronie Klienta, wybranych z portfela klienta
– Zapoznanie się z modelem rozmowy handlowej wykorzystującej Storytelling i Story Tending.
– Trening Story Tendingu, czyli aktywnego, empatycznego słuchania, właściwego diagnozowania potrzeb, które buduje zaufanie i pozwala Klientowi docenić wyjątkowość postawy Doradczy.
– Zastosowanie matrycy „Story Board” do zadawania adekwatnych pytań jako metoda wspierania rozwoju kompetencji w zakresie Story Tendingu.
– Trening budowania zaufania inspirującego Klienta do opowiedzenia własnej historii.
– Praktyczne doświadczenie pogłębiania rozumienia historii Klienta poprzez trening słuchania bez agendy.
– Zaplanowanie budowania firmowej biblioteki historii.

Efekty, korzyści dla uczestnika

– Zapoznanie się Uczestników z podejściem „Customer Hero Selling” jako modelem zwiększania efektywności sprzedaży poprzez rozwój umiejętności budowania trwałych relacji handlowych opartych na zaufaniu.
– Poznanie przez Uczestników narzędzia budowania historii angażujących odbiorców – matryca „Story Board” i trening wykorzystania go w praktyce.
– Rozwinięcie kompetencji Uczestników w zakresie otwierania sprzedaży i skutecznej autoprezentacji biznesowej.
– Wzbogacenie wiedzy Uczestników nt. procesu budowania zaufania i tworzenia długotrwałych więzi z Klientami
– Zdobycie umiejętności skutecznego badania potrzeb klientów w trakcie rozmowy handlowej.
– Trening umiejętności przygotowania się do spotkania oraz dopasowania historii do poszczególnych osób decyzyjnych po stronie Klienta.
– Rozwinięcie umiejętności takiego opowiadania historii, które sprawia, że są one słuchane.
– Możliwość rozwinięcia swoich umiejętności w zakresie dopasowania odpowiednich historii do etapu w cyklu zakupowym Klienta.
– Wsparcie rozwoju kultury feedbacku w Organizacji.

– Wzmocnienie wartości procesów continous improvment w zakresie samorozwoju w oparciu o auto-feedback z użyciem dedykowanego narzędzia.
– Nabycie wiedzy nt. aktywnego słuchania i jego znaczenia w budowaniu zaufania (Story Tending).
– Doświadczenie empatycznego słuchania i inspirowania Klienta do dzielenia się własną historią
– Rozwinięcie kompetencji Uczestników w zakresie budowania zaufania i długoterminowych relacji.
– Usystematyzowanie wiedzy Uczestników (model „Customer Hero Selling”) nt. procesu budowania zaufania i tworzenia długotrwałych więzi z Klientami.
– Trening umiejętności przygotowania się do spotkania oraz dopasowania historii do poszczególnych osób decyzyjnych po stronie Klienta.
– Wsparcie rozwoju kultury feedbacku w Organizacji.
– Wzmocnienie wartości procesów continous improvment w zakresie samorozwoju w oparciu o auto-feedback z użyciem dedykowanego narzędzia.
– Umiejętność posługiwania się modelem „Customer Hero Selling”, dzięki temu następuję powtarzalny proces, większa świadomość w relacji z Klientem, co skutkuje zwiększającą się efektywnością działań handlowych

Powyższy program jest tylko przykładowym konspektem zajęć, każde szkolenie jest przygotowane w oparciu o indywidualne oczekiwania i zdiagnozowane potrzeby klienta.